2015_Hekanje hiperREalnosti

Tema PIFcampa 2015 izhaja iz koncepta hiperrealnosti, kot ga je uvedel francoski post-strukturalistični mislec Jean Baudrillard.

Povzeto iz Wikipedie – “hiperrealnost” je nezmožnost zavesti, da bi razločila realnost od njene simulacije, še posebno v tehnološko naprednih postmodernih družbah, in je dandanes močno vzporedna eksponentni rasti novih tehnologij, virtualnemu življenju, internetu in množičnih medijev.

Toda, naj vas to obrabljeno teoretično ozadje izraza ne zavede – o hiperrealnosti razmišljajte kot o zastareli napravi, načinu modernega življenja in ustvarjanja ali pa osebnih odnosov, ki jih je mogoče shekati, torej preoblikovati skozi kreativen in inovativen proces ter jim tako dati (nov) pomen. Hekanje hiperrealnosti je odklon od hitro-napredujoče evolucije virtualne realnosti, kjer se premišljuje o očitnem in ponovno odkriva načine skupinskega ustvarjanja in sobivanja.