Pristopi in rezultati

PIFcamp spodbuja:
– DIY, DIWO & DITO načine skupnostnega ustvarjanja,
– inovativno rabo novih tehnologij v polju raziskovalnih umetnosti in odprtokodne programske ter strojne opreme,
– aktivno udeležbo v celotnem kreativnem procesu,
– prosto izmenjavo znanj, veščin in izkušenj,
– delo v skupini,
– aktivno vključevanje lokalne skupnosti,
– prostodostopno diseminacijo in online objavo razvitih projektov.

Osrednji rezultati ustvarjalnega tabora bodo predstavljeni v spletni podatkovni zbirki finih hekov in vaj. Vse udeležence spodbujamo, da svoje končne projekte, ki nastanejo v okviru kampa, preko PIFcamp platforme delijo z globalno skupnostjo (prosta strojna in programska oprema, CC, open source).