Trajnostnost v ustvarjanju

Izpusti in odpadki, pa če govorimo o trdnih, tekočih ali plinastih, so simptom neučinkovitosti, ki preveva naš vedno hitreje segrevajoči svet. Letos PIFcamp združuje moči z Ekologi brez meja, ki bodo poskrbeli za bolj krožni dogodek in osvetlili problematiko odpadkov. Tekom kampa bo potekal nadaljnji razvoj kalkulatorja ogljičnega odtisa za prihode na PIFcamp in sorodne dogodke. Razvit je bil v okviru projekta Rewilding Cultures z namenom, da se udeležence spodbuja k trajnostni mobilnosti in oceni skupno višino izpustov povezanih s prevozom.

Društvo Ekologi brez meja udejanja koncepte zero waste na ravni posameznikov, občin, države in organizacij — vključno s kulturnimi. V praksi to pomeni poglobljeno delo na zmanjševanju količin odpadkov in boljšemu ravnanju z njimi ob hkratnem pogostem merjenju. Na PIFcampu bomo gostili Jako Kranjca, njihovega strokovnega vodjo, v prostem času pa raziskovalca nekoristnega sveta, razvijalca odprtokodnih rešitev in ljubitelja ugank, ki verjame v prost dostop do znanja.