Večkanalni Mapper

Postavitev večkanalnega zvočnega performansa je z uporabo računalnika, primerne programske opremo in večkanalno zvočno kartico relativno enostavna. Kompaktna, a dražja alternativa računalniku je kombinacija različnih Eurorack modulov ali večje mešalne mize. Nekateri večkanalni zvočni vmesniki, ki omogočajo procesiranje zvoka z notranjim DSP-jem (EQ, kompresorji, limiterji) so prav tako primerne rešitve za upravljane brez računalnika.

Mapper Mitje Cerkvenika aka jesusonecstasy je naprava, ki poveže MIDI kontroler neposredno z zvočnim vmesnikom, torej brez računalnika, in omogoča dostop do notranjega DSP procesorja. Z avtomatizacijo parametrov, ki jih ponuja DSP mixer (level, aux sends in EQ) se lahko doseže prostorske psihoakustične efekte. Na zaključnem večeru PIFcampa bo jesusonecstasy izvedel večkanalni nastop z Mapperjem, ki bo z vizualnim performansom Kaje Kisilak in Lee Bradašević.