Eksperimentiranje z eholokacijo

Približno 1000 različnih vrst netopirjev za lov, navigacijo in komunikacijo uporablja eholokacijo. Ultrazvočni signali, ki jih oddajajo netopirji, so človeškemu sluhu sicer  nezaznavni, a jih z uporabo tehnologije lahko upočasnimo in prilagodimo naši percepciji. V sklopu PIFcampa bo Rodolfo Acosta Castro vodil delavnico, na kateri bodo udeleženci izdelali detektorje netopirjev in jih ob reki Soči iskali pozno v noč.

Ni netopirjev? Ni panike! Namesto pravih netopirjev lahko uporabimo tudi square-wave sintetizator zvoka.