Govoriti s pomočjo svetlobe

Elektromagnetno polje je pogosto uporabljen medij za prenos informacij. Vendar je njegova raba pri širjenju v prostoru (torej brez uporabe optičnih vlaken ali električnih kablov) večinoma omejena na nevidni radijski spekter. Ti radijski valovi s primerljivo nizkimi frekvencami lahko potujejo skozi zidove, za gore in medplanetarne oblake prahu ter nam običajno ne kratijo spanca. Po drugi strani pa lahko vidno svetlobo blokira že ena sama muha, prav tako pa nas lahko moti, če ta ponoči utripa.

A ne želimo, da nas v tem tednu motijo utripajoče luči in žuželke, ki prekinjajo naše komunikacijske kanale. Zanima nas, kako je videti svetloba, kot medij zvoka. Kako živa narava spreminja svetlobo in kako to vpliva na lastnosti zvoka. Svetlobo bomo obravnavali kot posebno obliko elektromagnetnega sevanja in za modulacijo in demodulacijo tokov fotonov uporabili programsko vodeno radijsko tehnologijo (SDR). Eksperimentirali bomo z nalaganjem informacij na vidni nosilni val z amplitudno, frekvenčno in fazno modulacijo. Prek svetlobe lahko pošiljamo ne le zvok, temveč tudi pesmi in slike. Od zvoka do svetlobe in do glasbe. Besede v svetlobo in v poezijo. Svetloba s svetlobo na svetlobo.

Mogočna pokrajina Triglavskega narodnega parka ponuja idealne dimenzije za prenos svetlobe na velike razdalje. Povzpeli se bomo do višjih točk, da bomo lahko namestili svoje laserske radijske postaje (na ročni pogon?). Ko bomo kolege ujeli v vidno polje, se bomo z njimi pogovarjali s pomočjo svetlobe.

Govoriti s pomočjo svetlobe je projekt Thomasa Preindla.