Lišaji in globoki čas

Vivarium & transxxeno lab
Ekipa: Eva Debevc, Nastja Ambrožič, Jakob Grčman, Simon Gmajner

Obstajajo številni subjekti in procesi v prostorskih merilih, ki jih ni mogoče prilagoditi običajnemu času. Lišaji na primer rastejo izjemno počasi, od nekaj mm do cm na leto. Zaradi te počasne rasti je težko razumeti njihovo dinamiko, razen v posameznih točkah opazovanja. Poleg tega imajo izjemno drobno mikrostrukturo in jih je težko gojiti v laboratoriju, kar pomeni, da je primernejše opazovanje na kraju samem.

Na PIFcampu bo ekipa izdelala prototip samostojnega sistema za spremljanje lišajev skozi globlje časovno obdobje, za namene spremljanja tako na zemlji kot tudi med potovanjem v vesolju. Preučili bodo različne vidike problema in razvili prototip za začetno testiranje, pri čemer bodo upoštevali materiale, ki bi lahko bili uporabni v ekstremnih okoljih. Vsi rezultati bodo odprtokodni kot način za razvoj novih možnosti za opazovanje organizmov in procesov v globljem času, in-situ in na daljavo, ki so sicer v znanstvenih raziskavah okrnjeni.

Ekipa bo veliko pozornosti namenila tudi samemu simbiotskemu organizmu. Lišaji obstajajo v celotni biosferi in preživijo v najbolj ekstremnih okoljih, hkrati pa so občutljivi na okoljske motnje. Izkazalo se je, da so odporni na pustošenje okolja in da živijo več sto in včasih tudi več tisoč let. Na prizorišču bomo raziskali klasifikacijo in morfologijo lišajev s preučevanjem tistih entitet, ki obstajajo v bližini
tabora in pripravili hibridno – oddaljeno predstavitev z Adriano Knouf (Amsterdam, Nizozemska), gonilno silo modula in ustanoviteljico tranxxeno lab, nomadskega umetniškega raziskovalnega laboratorija, ki spodbuja prepletanje entitet trans in xeno.