PIFcampov projekt #4: Oscillatorium

Naslednji PIFcampov projekt je delo naše v Ljubljani delujoče intermedijske umetnice Robertine Šebjanič, ki se v svoji umetniški praksi obrača v polja, kot so humantistične in naravoslovne znanosti, bio in zvočna umetnost ter še mnogo več in Monike Pocrnjič, študentke likovne pedagogike z zanimanjem za umetnost, estetiko, biologijo, tehnologijo, antropologijo in pedagogiko.

Oscillatorium – Oscilacija živih sistemov

Sonifikacija okolice oz. ozvočevanje procesov je komunikacija, korak k razumevanju medvrstne komunikacije in medvrstnega so-bivanja. Analogni oscilatorji ne obstajajo samo na področju elektronskih vezij, ampak tudi v naravi, zato bi se želeli v projektu poglobiti in nadaljevati razvoj naravnih elektronskih sintetizatorjev – zvočnih objektov.

Na področju naravoslovnih znanosti, predvsem biologije, je uporaba naravnih oscilatorjev namenjena študiju delovanja naravnega sveta v svojem časovnem ustroju. Eden preprostejših primerov tega je delovanje srca in cirkadianih ritmov, ki predstavljajo podatkovni tok, pridobljen iz delujočih procesov v možganih. Cirkadiani ritem nam omogoča razumevanje in spremljanje časa ter nam pomaga obdržati vsakodnevni ritem na podlagi elektro-kemične oscilacije celic.

Znotraj projekta bi se posvetili študiju različnih živih sistemov (živalskih in rastlinskih vrst) ter preko njih vzpostavili specifično oscilacijo za vsako vrsto, ki bi jih nato sestavili v zvočno-vizualno izkušnjo.

Teoretično bi se naslonili na delo botanika Jakoba Johanna von Uexkülla, predvsem njegovo knjigo A Foray Into the Worlds of Animals and Humans, with a Theory of Meaning. Von Uexküll je biosemiotiko vzpostavil kot raziskovalno polje ter definiral pojem umwelt (okolje, okolica); izraz se običajno prevaja kot “samocentriran svet”. Biološki temelji, ki ležijo v samem epicentru študije izvirajo iz razmisleka o komunikaciji in razbiranju pomena, kaj je človeško in kaj je živalsko. Temeljna misel Uexküllove teorije je, da imajo organizmi lahko različne »umwelten«, čeprav si delijo isto okolje.

Projekt Oscillatorium je v razvojni fazi, premierno bo predstavljen na festivalu Kiblix 2015 (v produkciji Kible). Sodelovanje na PIFcampu bo v obliki debat, eksperimentiranja in raziskav.

Ključne besede:
bio-sonifikacija, naravna oscilacija, vibracija, analogno, bio-analogno