Valoskop v2.0

Valoskop, projekt Janeza Grošlja, razodeva abstrahirano svetlobno vizualizacijo valovanja kot fenomena, ki skozi medij oziroma prostor prenaša energijo, svetlobo, zvok, podatke… Specifika različnih pojavnih oblik valovanj, vsakovrstnih oscilacij okoli stabilnega ravnovesja, se navkljub njihovi siceršnji vsenavzočnosti kaže v tem, da so človeškim čutom nedosegljivi. Valoskop skuša tako gledalcu približati svet nevidnega; niz svetlobnih obročev, razporejenih v prostoru, tvori svetlobno abstrakcijo, katere namen je skozi preprosto, a vizualno učinkovito formo vzdramiti človekovo zavedanje in občudovanje tega zanimivega fenomena. Na PIFcampu bo delo prilagojeno lokalni specifiki in nadgrajeno z različnimi načini interakcije.

Delo je bilo razvito v sklopu festivala Svetlobna Gverila.